Sự khác biệt giữa việc áp dụng canxi nặng và canxi nhẹ trong nhựa là gì?

Canxi cacbonat được chia thành canxi cacbonat nặng và canxi cacbonat nhẹ. Cả hai đều được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau. Chúng bao gồm nhựa, cao su, sản xuất giấy, sơn và chất phủ. Tuy nhiên, do sự khác biệt về kích thước hạt và hiệu ứng bề mặt, các hiệu ứng […]

Sự khác biệt giữa việc áp dụng canxi nặng và canxi nhẹ trong nhựa là gì? Đọc thêm "